Tjenester

Totalprosjekter, hovedentrepriser og underentrepriser.


Vi utfører alt av grunnarbeid, hovedsakelig:


 • Grunnarbeid for bygg, graving, sprenging, innfylling og klargjøring for tomt
 • Utvendig rørlegging for vann og avløp
 • Veibygging og parkeringsplasser
 • Småkraftverk: grunnarbeid for rørgater, graving og sprenging, rørlegging og grunnarbeid for kraftstasjon
 • Plastring / muring av natursteinsmurer
 • Dambygging
 • Boring og sprengningsarbeid
 • Rivning av bygninger mm.
 • Kant rensk under autovern
 • Produksjon og salg av veigrus, singel, pukk og fyllmasse
 • Transportoppdrag
 • Drenering – grunnarbeid og utskifting av dreneringer
 • Snørydding og vintervedlikehold av veier og plasser

Kontakt informasjon

A. Moan AS

Besøksadresse: Kleiva 25, 8200 Fauske
Fakturaadresse: Charlotta 52, 8230 Sulitjelma
Telefon: 75 64 31 50
epost: post@amoan.no

 

 •